PRIVACYBELEID

Privacyverklaring

Herzien: 17 december 2021

De website van fietsendnaamjewerk.nl wordt geëxploiteerd door Bike Storm B.V. (“we”, “wij”, “ons” of “onze”). Deze privacyverklaring beschrijft hoe en waarom we uw informatie kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (“verwerken”) wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Met het begrip “persoonsgegevens” wordt de informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. We verwerken uw persoonsgegevens om onze diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken. We verwerken uw gegevens alleen als we daar een geldige wettelijke reden voor hebben. We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam;
  • uw adresgegevens;
  • uw telefoonnummer;
  • uw e-mailadres;
  • uw woon-werk fietsbewegingen;
  • uw IP-adres;
  • Andere, specifiek door uw werkgever verstrekte informatie die deze als noodzakelijk beschouwt om onze dienstverlening naar hen te kunnen uitvoeren.

Waarom wij gegevens nodig hebben

Bike Storm B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast zullen we uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u of uw werkgever gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans de exploitatie van de website van fietsendnaarjewerk.nl.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. De reden dat wij uw persoonsgegevens verwerken is dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u als betrokkene partij bent.

Hoe lang bewaren we gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

We verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van fietsendnaarjewerk.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. We gebruikten deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fietsendnaarjewerk.nl. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

We hebben organisatorische en technische processen en procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat elektronische transmissie via internet of technologie voor informatieopslag 100% veilig is, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden onze beveiliging niet kunnen omzeilen en op ongepaste wijze toegang tot , stelen of wijzigen van uw gegevens.

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van fietsendnaarjewerk.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat en data-opslag conform de ISO 27001 norm om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@fietsendnaarjewerk.nl.

Herzien van deze verklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte “Herziene” datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een prominente kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

Fietsendnaarjewerk.nl is een website van Bike Storm B.V.. We zijn als volgt te bereiken:
Adres: Broekheurnerweg 62, 7513 ES Enschede
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 52890341
Telefoon: 074-2672387
E-mailadres: info@fietsendnaarjewerk.nl